Category Archives: 社區

轉載: [拆理鹵味]第三集: 【社會影響評估,點做至好?】

【今集講乜】 -第三集同大家講下社會影響評估,市建局每次開新重建區前都會做社會影

轉載: [拆理鹵味]第三集: 【社會影響評估,點做至好?】

【今集講乜】 -第三集同大家講下社會影響評估,市建局每次開新重建區前都會做社會影

行行重行行 Walk Festival 導賞團

行行重行行 Walk Festival 導賞團 — 深水埗人權之旅(

行行重行行 Walk Festival 導賞團

行行重行行 Walk Festival 導賞團 — 深水埗人權之旅(

落草為藝: [乜野叫做靚?打群架的創造美學](29/10/2017)

落草為藝~社區/社群藝術工作者交流活動 第一回合-第三場 [乜野叫做靚?打群架的

落草為藝: [乜野叫做靚?打群架的創造美學](29/10/2017)

落草為藝~社區/社群藝術工作者交流活動 第一回合-第三場 [乜野叫做靚?打群架的

漫。遊。天光墟

轉自:撐 基層墟市聯盟 ~⭐大家一齊遊走天光墟啦⭐~ 🗣希望大家可以share下

漫。遊。天光墟

轉自:撐 基層墟市聯盟 ~⭐大家一齊遊走天光墟啦⭐~ 🗣希望大家可以share下

小賓周記 (三)尋找失蹤長者…

編按: 網絡上時不時看見有家屬張貼尋找走失老人家的啟示,除了轉貼,我們往往感到愛

小賓周記 (三)尋找失蹤長者…

編按: 網絡上時不時看見有家屬張貼尋找走失老人家的啟示,除了轉貼,我們往往感到愛