Category Archives: 小賓周記

小賓周記(二) 管理費不是給管理員

小賓做左管理處咁多年,好多時都會聽到啲客疑問,年年都加管理費,咁做管理員都幾好搵

小賓周記(二) 管理費不是給管理員

小賓做左管理處咁多年,好多時都會聽到啲客疑問,年年都加管理費,咁做管理員都幾好搵

小賓周記(一) 四個保安 保安早晚看著住客出出入入,按時巡樓行遍整座大廈,對每家

小賓周記(一) 四個保安 保安早晚看著住客出出入入,按時巡樓行遍整座大廈,對每家

[專欄:小賓周記] 序: 最熟悉的陌生人

我叫小賓,在物業管理公司擔任物業主任。「物業管理? 即係保安啦!」這是大部分人聽

[專欄:小賓周記] 序: 最熟悉的陌生人

我叫小賓,在物業管理公司擔任物業主任。「物業管理? 即係保安啦!」這是大部分人聽