Category Archives: 行動呼籲/活動宣傳

「和你追」快馬到功成

曾發起反送中聯署的速遞手足被拖欠年假、勞工假等勞工權益,終決定回公司樓下遊行,施

「和你追」快馬到功成

曾發起反送中聯署的速遞手足被拖欠年假、勞工假等勞工權益,終決定回公司樓下遊行,施

五個步驟——組織職場手足

轉自:職工盟 運動發展到今日,大家都明白我哋係要打持久戰,同呢個腐敗嘅政權鬥長命

五個步驟——組織職場手足

轉自:職工盟 運動發展到今日,大家都明白我哋係要打持久戰,同呢個腐敗嘅政權鬥長命

一群伊利沙伯醫院前線醫護的第二封公開信

轉自 :香港獨立媒體 致: 陳肇始教授,食物及衛生局局長 高拔陞醫生,醫院管理局

一群伊利沙伯醫院前線醫護的第二封公開信

轉自 :香港獨立媒體 致: 陳肇始教授,食物及衛生局局長 高拔陞醫生,醫院管理局

一群伊利沙伯醫院的前線醫護公開信(第一封)

轉自: 香港獨立媒體 致: 高拔陞醫生, 醫院管理局行政總裁 梁智仁教授, 醫院

一群伊利沙伯醫院的前線醫護公開信(第一封)

轉自: 香港獨立媒體 致: 高拔陞醫生, 醫院管理局行政總裁 梁智仁教授, 醫院

工作場所遇到催淚氣體,可以點算?

轉自:工業傷亡權益會 今時今日,日常上落班途中,甚至返到工作場所或屋企內,都有可

工作場所遇到催淚氣體,可以點算?

轉自:工業傷亡權益會 今時今日,日常上落班途中,甚至返到工作場所或屋企內,都有可

社福界行動升級 警告式罷工三日

止政亂.抗警暴.齊罷工.顯公義 社福界罷工.別待青年為我衝 【加入「社福界衛星網

社福界行動升級 警告式罷工三日

止政亂.抗警暴.齊罷工.顯公義 社福界罷工.別待青年為我衝 【加入「社福界衛星網

12.2廣告界五天大罷工

在回覆的960份問卷中,96%支持罷工,89.1%承諾參與,90.8%會參與12

12.2廣告界五天大罷工

在回覆的960份問卷中,96%支持罷工,89.1%承諾參與,90.8%會參與12