Posts Tagged: 工會

跨工會聯合聲明:強烈譴責警方打壓工會

轉自:二百萬三罷聯合陣線 今天民陣發起元旦遊行,超過30個工會亦於沿途設街站招收

跨工會聯合聲明:強烈譴責警方打壓工會

轉自:二百萬三罷聯合陣線 今天民陣發起元旦遊行,超過30個工會亦於沿途設街站招收

因政見被(威脅)炒魷大作戰![草根反送中示威論之三]

文:無米炊  圖:牛 今次反送中,有不少人在職場因政見而受到打壓,唔係淨係果啲有

因政見被(威脅)炒魷大作戰![草根反送中示威論之三]

文:無米炊  圖:牛 今次反送中,有不少人在職場因政見而受到打壓,唔係淨係果啲有

【反對匯豐打壓工會 要求撤回解僱決定】

本人梁禮邦是匯豐客戶服務團隊的外判員工,我在參與九月三日的全民大罷工期間,呼籲成

【反對匯豐打壓工會 要求撤回解僱決定】

本人梁禮邦是匯豐客戶服務團隊的外判員工,我在參與九月三日的全民大罷工期間,呼籲成

就支援職系加薪及工會咨詢公開聲明(2019年3月8日)

醫院管理局職工總會 公開聲明 就最近醫管局支援職系加薪風波,局方原本建議只提升新

就支援職系加薪及工會咨詢公開聲明(2019年3月8日)

醫院管理局職工總會 公開聲明 就最近醫管局支援職系加薪風波,局方原本建議只提升新

惟工一週(2018.12.17-23)

2018.12.19 東南亞新娘在農村:​​我是你家的媳婦,不是囚犯,更不是妓女

惟工一週(2018.12.17-23)

2018.12.19 東南亞新娘在農村:​​我是你家的媳婦,不是囚犯,更不是妓女

工人代表被壟斷 獨立工運應如何回應?

左翼21主辦公開討論會 工人代表被壟斷 獨立工運應如何回應? 左翼21主辦公開討

工人代表被壟斷 獨立工運應如何回應?

左翼21主辦公開討論會 工人代表被壟斷 獨立工運應如何回應? 左翼21主辦公開討

我們要真工會 – 佳士工友在鬥爭!(短片)

轉載自: SACOM 我們要真工會 – 佳士工友在鬥爭! We wa

我們要真工會 – 佳士工友在鬥爭!(短片)

轉載自: SACOM 我們要真工會 – 佳士工友在鬥爭! We wa

[新聞稿] iSlave at 10 – 為奴十年

[新聞稿] iSlave at 10 – 為奴十年 港勞工團體發起全球行動抗議i

[新聞稿] iSlave at 10 – 為奴十年

[新聞稿] iSlave at 10 – 為奴十年 港勞工團體發起全球行動抗議i